Изберете страница

RealVote

Изцяло защитено

Координира предложенията за редакция с Общинските Съветници Описва предложения за редакция на всяка точка и ги изпраща за валидация на роля „Общински Съветник“