Изберете страница
Специално създадена система за дигитално и отдалечено провеждане на заседания и гласуване (чрез УЕП или КЕП) на общински съвети и комисии, предоставяща индивидуален и защитен достъп на потребителите, изцяло отговаряща на изискванията по ЗЗЛД. Заседанията се провеждат, чрез криптирана и защитена видео-конферентна връзка, самостоятелен и защитен чат-канал с възможност за обмяна на съобщения на ниво партийна група, членове на общински съвет и/или индивидуални съобщения. Изцяло автоматично валидиране на кворум, анализиране и представяне на резултати от гласувания и изготвяне на протокол от заседания. Улеснено администриране на съпътстващия процес – създаване на потребители, партийни групи, управление на заседания, регистриране на предложения за редакция на ниво точка от дневен ред и др.
Проследяване на кворум по групи и имена на потребители.

Провеждане на изцяло отдалечено заседание и гласуване, подписано с индивидуален еднократно изпратен код на SMS до всеки Общински Съветник.

Описание на всяка точка и докладващ.
Прилагане на документи от различен тип към всяка точка.

Насрочване на заседание с автоматично уведомяване чрез SMS до всички Общински Съветници с дата и час.

Бърз достъп до история на проведени заседания и протоколи.

Автоматично генериране протокол от заседание.

 

Автоматично изчисляване на резултати от гласуването по всяка точка, разделени по партийна група.

Управление на потребители и партии.

Изцяло дигитално и Сигурно

Системата предоставя възможност за отдалечено провеждане на заседание и обсъждане на дневен ред в реално време, както и предложения за редакция от участниците в заседанието във виртуална среда.
Достъп по време и след гласуване е защитен и персонален, като участниците гласуват чрез Универсален Електронен Подпис (УЕП) или Квалифициран Електронен Подпис (КЕП).

Общински Секретар

 • Създава дневен ред
 • Изпраща покана за провеждане на заседание
 • Обявява точки от дневен ред за гласуване
 • Генерира протокол от заседание
 • Закрива заседание
 • Създава нови потребители в системата

Общински Съветник

 • Участва в провеждане на заседание
 • Извършва преглед на дневен ред и прикачени документи
 • Гласува чрез индивидуален еднократно изпратен код на SMS до всеки Общински Съветник
 • Извършва исторически преглед на отминали заседания

Протокол

 • Координира предложенията за редакция с Общинските Съветници
 • Описва предложения за редакция на всяка точка и ги изпраща за валидация на роля „Общински Съветник“

Свържете се с нас

Изпратете ни съобщение

Инфромация

„Риал Вот“ ООД
бул. „Никола Й. Вапцаров“ 6, Лозенец, София

+359 895 631 676

 

 

В сътрудничество с